Stine sofies sommerskole

Grimstad

02.05.2014

Hvis du har meldt på en deltaker to ganger.......

Hvis du har trykket to ganger på påmeldingsknappen, vil det bli generert to kvitteringer, hver med ulike referansenummer. Systemet forholder seg til siste påmelding. Det vil si at du bruker det høyeste referansenummeret av de to du har fått tilsendt når du betaler. Men vi sjekker også mot navn for å sikre at påmeldingslistene våre og listene fra banken med innbetalinger stemmer.

Nyheter fra 2019
Nyheter fra 2017
Nyheter fra 2016
Nyheter fra 2015
Nyheter fra 2014
Nyheter fra 2013
Nyheter fra 2012
Nyheter fra 2011
Nyheter fra 2010
Nyheter fra 2009